WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Баралы апарат ралдары информатика пнінен Халыаралы олимпиаданы ткізілуі туралы Средства массовой информации о проведении Международной олимпиады по информатике Автор: Жаппарберген ...»

Баралы апарат ралдары

информатика пнінен Халыаралы

олимпиаданы ткізілуі туралы

Средства массовой информации

о проведении Международной

олимпиады по информатике

Автор: Жаппарберген Айбота

27 Шілде 2015, 16:57

Алматыда информатика пнінен XXVII халыаралы олимпиада басталды

(ФОТО)

АЛМАТЫ. азАпарат - Бгін Алматыда лФараби атындаы аза лтты университетінде

информатика пнінен XXVII халыаралы

олимпиаданы салтанатты ашылу рсімітті. зіні алысзінде Р Білім жне ылым министрлігі Мектепке дейінгі жне орта білім департаментіні директоры Жаыл Жонтаева Р Премьер-Министріні орынбасары Бердібек Сапарбаевты олимпиадаа атысушылара арналан ттытау сзін жеткізді.

«Елбасы Нрслтан Назарбаевты олдауыны арасында елімізде тыш рет информатика пнінен халыаралы олимпиада тіп отыр. Оан атысуа 84 елден 630-дан астам делегат келді.

азастан - л-Фараби, л-Хорезми, л-Бируни секілді шыысты лы ламалары негізін алап кеткен кне жаратылыстану мектебіні мрагері.

азіргі заманда бкіл лемде информатика саласына ылым ретінде кп кіл блінеді.

Бсекеге абілетті, табысты, зиялы тланы, одан ала берді лтты алыптастыруда апаратты технологияны жетік мегеруді маызы те зор.

азастанда информатика пні бойынша Олимпиада ткізу - жастара білімін жетілдіруге, зара идеялар мен тжірибе алмасуа жаа серпін береді деп сенемін», - делінген ттытау хатта.

Айта кетелік, Олимпиада ЮНЕСКО-ны аморлыымен тіп отыр. Ол 2-ші тамыза дейін жаласады.

27 Шілде 2015, 19:55 азастанда тыш рет информатикадан халыаралы олимпиада туде (ФОТОРЕПОРТАЖ) АЛМАТЫ. азАпарат Бгін Алматыда

–  –  –

Информатикадан халыаралы олимпиадаа атысушылар Есік мемлекеттік тарихи-мдени оры мражайын аралады АЛМАТЫ. азАпарат - Алматыда информатика пнінен ткен халыаралы олимпиадаа атысушылар бгін Алматы облысында орналасан Трген шаталына саяхат жасады. Мнда шетелдік онатар арнайы рылан аза ауылында халымызды мдениетімен, салт-дстрлерімен, олнер жне зергерлік бйымдарымен танысты. Сонымен атар оушылар бгін Есік мемлекеттік тарихи-мдени оры музейінде болды.

«Бізге бгін 800-ден астам она келіп отыр.

Мражайымыз шаын, бары-жоы 4 залымыз бар. Мнша адамды музейді ішінде абылдау ммкін болмаандытан, оны алдына олмен стауа болатын ждігерлерді, петроглифтерді кшірмелерін, аза даласыны тарихына атысты аылшын тілінде шыан дебиеттерді шыарып ойды. Сонымен атар шетелдік онатар шін музейді ауласына алтыбаан орнатылды жне Алтын адамны бейнесімен фотоа тсуге болатын лкен фотосурет жне кйме ойылды», - деді з сзінде осы музейді директоры, тарих ылымдарыны кандидаты Глмира Мхтарова.

Айта кетелік, Алматы облысыны Ебекшіаза ауданында орналасан Есік мемлекеттік тарихи-мдени оры мражайы ресми трде 2011 жылы ашылан. Трт залы бар.

Оларда барлыы 300-ден астам ждігер ойылан. Оны орында блардан баса 2000-нан астам музейлік мні бар заттар жинаталан екен.

Глмира Мхтарованы айтуынша, 2013 жылы Алматы облысты мслихатыны шешімімен музейді орау аймаы бекітіліпті.

«Кезінде Есік шаhарыны айналасында 600-ден астам са орандары болан екен.

кінішке арай, кбісі жермен-жексен болып кеткен. азіргі тада 130-а жуыы ана бар.

Соны 83-і осы Есік оры музейіні айналасында, яни 270 гектар жерге орналасан.

Сонымен атар Рахат жне рікті кне алашытары да бізді орау аумаымыза жатады.

Сонда барлыын осанда, Есік оры музейіні орау аумаы 419 гектар жерді алып жатыр»,

- деп сзін аятады Г.Мхтарова.

Осыдан кейін олимпиадаа атысушылар Алматыа оралды.

Ерте 1 тамыз кні л-Фараби атындаы аза мемлекеттік университетіні Студенттер сарайында саат 15:00-де информатика пнінен осымен 27-ші рет ткізілген халыаралы олимпиаданы салтанатты трде жабылу рсімі теді. Оан Р Білім жне ылым вицеминистрі Есеназы Иманалиев атысады деп ктілуде. Дл осы салтанатты рсімде келесі олимпиаданы ай елде ткізілетіндігі жарияланады. Алдын ала мліметтер бойынша ол Ресейде туі ммкін.

–  –  –

IOI-2015: азастанды оушылар здік ондыа кірді - Шолпан ирабаева АЛМАТЫ. азАпарат - азастанды оушылар информатикадан 27 халыаралы олимпиадада лайыты нтиже крсетіп, здік ондыа кірді. Бл туралы «Дарын»

республикалы ылыми-практикалы орталыыны директоры Шолпан ирабаева айтты.

«азастанда ткен олимпиаданы ерекшелігі, биыл атысушыларды саны 26 жыл бойы тарихта болмаан рекорды крсеткішке жетті. 83 елден 323 бала келді. Халыаралы Олимпиада комитеті неге азастана ткізуге шешті? йткені, бізді ел немі жасы нтиже крсетеді. Былтыр екі кміс медаль алса, осыдан ш жыл брын 3 кміс, 1 ола медаль алды. Биыл да бізді балалар те жасы нтиже крсетті. азастан 4 медаль: ш кміс, бір оланы олжалап, жалпыкомандалы есепте 8-ші орына табан тіреді. Осылайша, біз Мемлекет басшысы Нрслтан Назарбаевты «100 адам» лт жоспарыны міндетін атарды. Бізді команда здік ондыта», - деді Ш.ирабаева.

Оны айтуынша, азастандытарды арсыластары те мыты болан.

«Биылы тапсырмалар те иын. арсыластар да азулы. Сонда да бізді команда жасы нтиже крсетіп, 27-ші олимпиаданы лайыты дрежеде ткізді», - деді Ш.ирабаева.

Айта кетейік, екі кнге жаласан білім сайысында отстіккореялы Джи Хак Юн ытимал 600 баллды барлыын жинап, абсолютті чемпион атанды. Одан кейін ресейлік Михаил Ипатовта балл, АШ-тан келген Эндрю Хе 555 баллмен шінші орына тратады.

Отанды раманы еншісінде 4 медаль бар екендігін атап ту керек. Бекжан Бекболатлы мен Мейрамбек мірза, Найзабек Алтыбай (415 жне 414, 402 балл) кміс медальді еншілесе, Данияр Маминов 323 баллмен ола медальа ол жеткізді.

Келесі білім додасы Ресейді азан аласында теді.

Обзор прессы XXVII Международная олимпиада по информатике (IOI-2015) Автор: Динара Балымбетова

–  –  –

Турнир компьютерных гениев: Открытие международной олимпиады по информатике в Алматы ФОТОРЕПОРТАЖ АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 27 июля в Алматы во Дворце студентов им.У.Жолдасбекова состоялось торжественное открытие XXVII международной олимпиады школьников по информатике (IOI-2015).

IOI-2015 впервые проходит в Казахстане. Олимпиада призвана выявить и поддержать школьников, талантливых в области информатики и информационных технологий из разных стран. В ней принимают участие свыше 630 делегатов из 86 стран мира.

В течение двух дней участники олимпиады решали, программировали алгоритмические задачи. Казахстан в этом году представляют четыре участника: Маминов Данияр, Омырзак Мейрамбек, Бекболатлы Бекжан и Алтыбай Назарбек. Казахстанцы, победившие на международной олимпиаде, имеют льготы. Они могут поступить в Назарбаев Университет на первый курс direct admission, в то время как обычные выпускники поступают на foundation.

Также победители олимпиады освобождаются от сдачи ЕНТ. Многие вузы дают им гранты на бесплатное обучение, так как хотят получить в свои ряды хорошего ученика. По словам экспертов, задачи формулируются на простом языке. Участники должны были написать программу, которая отправлялась в автоматизированную систему тестирования, затем анализировалась тестами, которые жюри заранее приготовило. Система сама вычисляла по количеству пройденных тестов, какие баллы назначаются участникам соревнования.

Все это происходило в онлайн-режиме. «У нас все открыто и прозрачно. Результаты не показываются участникам, но доступны всему миру. По окончании второго тура будет известно, у кого какие медали. В этом плане у данной олимпиады никаких особых интриг нет»,

- поделился мнением ведущий научный сотрудник National laboratory Astana Назарбаев Университета Бахыт Маткаримов. Результаты олимпиады и имена победителей будут объявлены 1 августа.

–  –  –

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель научно-технического комитета XXVII Международной олимпиады школьников по информатике (ІОІ - 2015) Александр Кленин прокомментировал проведение первого этапа соревнований.

По его словам, в этом году задачи были не настолько сложными, как в прошлом. По правилам олимпиады допускаются три языка программирования: Паскаль, си++ и Java. «Сложность задач была сопоставима с прошлым годом. Может быть, какие-то задачи были чуть сложнее, какие-то чуть проще. Возможно, в определенных задачах были некоторые технические нефундаментальные сложности, которые еще потребовали дополнительных минут. Поэтому кому-то не хватило времени», - сказал А.Кленин. По результатам первого тура лидируют участники российской и китайской команд, набрав 300 баллов из 300. А.Кленин отметил, что за последние 20 лет наблюдается рост уровня информатики. «Информатика, программирование - молодая наука. Всякая дисциплина растет скачкообразно, потом идет насыщение и затем рост замедляется. С помощью таких олимпиад мы хотим популяризировать информатику», - заключил он.

–  –  –

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начался второй тур XXVII Международной олимпиады школьников по информатике (IOI-2015).

Олимпиада проходит на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби.

После обеда у участников и их руководителей будет возможность обсудить результаты.

Пока школьники будут проходить второй тур, гости олимпиады отправятся на экскурсию в Казахский этноаул. Их познакомят с казахской национальной культурой, традициями и обычаями.

Напомним, на Международную олимпиаду по информатике собрались свыше 630 делегатов из 83 стран мира. В ней принимают участие 324 школьника, из них 11 девушек.

Закрытие мероприятия и награждение победителей состоится 1 августа во Дворце студентов имени Жолдасбекова.

30 Июля 2015, 15:38

–  –  –

Три «серебра» и одну «бронзу» завоевали казахстанцы на международной олимпиаде по информатике АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершилась соревновательная часть XXVII международной олимпиады школьников по информатике (OIO-2015).

Сегодня закончился второй этап соревнований. В двух пятичасовых турах участникам предлагались для решения по три задачи. Каждый школьник прилагал максимум усилий, чтобы показать свои возможности.

Согласно результатам, которые находятся в открытом доступе в сети Интернет, на первом месте находится ученик из Южной Кореи, абсолютный чемпион Джек Юн, который набрал 600 баллов из возможных 600.

На втором и третьем местах расположились школьники из России (561 балл) и США (555 баллов).

Казахстанцы показали следующие результаты: Бекжан Бекболатулы набрал 315 баллов, Мейрамбек Омирзак - 414, Назабек Алтыбай - 402 и Данияр Маминов - 323 балла.

Таким образом, в копилке нашей страны 3 серебра и одна бронза.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 1 августа во Дворце студентов имени Жолдасбекова.

Следующая олимпиада по информатике пройдет в 2016 году в Казани, Россия.

–  –  –

Школьник из Аргентины намерен снова участвовать в Международной олимпиаде по информатике АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Школьник из Аргентины Джианни Вейнанд намерен снова участвовать в Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет в 2016 году в Казани, Россия.

По итогам двух этапов XXVII Международной олимпиады школьников по информатике (IOI-2015) аргентинец набрал 53 балла из 600. Д.Вейнанд признался, что очень расстроен своим результатом.

«Я хочу участвовать в следующей олимпиаде и взять медаль. Такие мысли у меня возникли после общения с некоторыми участниками, моими соперниками. Они меня вдохновили. Предстоящий год я намерен готовиться для участия к следующей олимпиаде», поделился Д.Вейнанд.

Напомним, что в Алматы завершилась соревновательная часть олимпиады. Согласно результатам, в списке лидеров - ученики из Южной Кореи, России, США и Китая. Награждение победителей состоится 1 августа во Дворце студентов имени Жолдасбекова.

–  –  –

Казахстан официально передал эстафету Международной олимпиады по информатике России АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстан официально передал эстафету проведения Международной олимпиады по информатике Российской Федерации. В 2016 году соревнования впервые пройдут в Казани.

Казань завоевала право на проведение XXVIII Международной олимпиады по информатике, оставив позади города-конкуренты Японии и Азербайджана.

Интеллектуальные соревнования будут проводиться на базе Казанского федерального университета (КФУ).

Флаг олимпиады ректору КФУ Ильшату Гафурову и членам казанской команды передала делегация Казахстана во главе с директором республиканского научнопрактического центра «Дарын» Министерства образования и науки РК Шолпан Кирабаевой и научным руководителем казахстанской сборной Бахытом Маткаримовым.

«Это большая честь - проводить олимпиаду в Казани. Мы старались перенять позитивный опыт у всех предыдущих стран-организаторов. Думаем, что этот опыт поможет нам провести следующую олимпиаду. Мы уверены, что справимся с этой задачей и проведем интеллектуальные соревнования на самом высоком уровне. Мы уверены в высоком уровне и безопасности нашего университета. Это площадка нас никогда не подводила», - отметил Павел Сергоманов, заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования Российской Федерации.

Казанский (Приволжский) федеральный университет - один из старейших вузов России, отметивший в 2014 году 210-летний юбилей. В настоящее время КФУ - один из сильнейших университетов страны, участвующий в программе повышения конкурентоспособности ведущих вузов РФ на мировом уровне (проект «5-100»).

Приоритетные направления его деятельности: медицина и фармацевтика, нефтедобыча и нефтепереработка, информационные и аэрокосмические технологии, перспективные материалы.

Президент IOI: Международная олимпиада по информатике в Алматы собрала рекордное количество стран

–  –  –

Международная олимпиада по информатике: казахстанским школьникам вручили серебряные и бронзовую медали АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце студентов имени Жолдасбекова в Алматы казахстанских школьников, участников Международной олимпиады по информатике наградили тремя серебряными и одной бронзовой медалями.

Серебряные медали получили Бекжан Бекболатулы, Мейрамбек Омирзак и Назабек Алтыбай.

Бронзовая медаль - в активе у Данияра Маминова. Таким образом, Казахстан оказался на 8ом месте в общекомандном зачете.

Как отметила директор республиканского научно-практического центра «Дарын»

Министерства образования и науки РК Шолпан Кирабаева, в этом году Казахстан показал отличные результаты на Международной олимпиаде по информатике.

«Завоевав четыре медали, Казахстан вышел на 8-ое место. Таким образом, мы вошли в 10-ку стран, показавших отличные результаты на Международной олимпиаде по информатике. Мы выполнили поставленную по Плану нации «100 шагов» задачу», - сказала Ш.Кирабаева.

По итогам двух дней соревнований абсолютным чемпионом стал школьник из Южной Кореи Джи Хак Юн, который набрал 600 баллов из 600 возможных.

01 Августа 2015, 15:22 Гостья из Туниса покорена казахским гостеприимством АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гостья из Туниса Дорсаф Бенна, приехавшая на Международную олимпиаду по информатике в Алматы, покорена казахским гостеприимством.

«В Казахстане делегация из Туниса впервые. В вашей стране живут прекрасные люди, которые повсюду нас встречают с улыбкой, хорошим настроением и богатым столом. Не было скучно, потому что нас ждала интересная программа, игры, танцы и экскурсии по городу.

Больше всего мне понравилось отдыхать у вас в горах. Там свежий воздух и замечательный вид», сказала она.

Д. Бенна отдельно отметила проведение мероприятия. «Благодарю организаторов олимпиады, которые вложили свою душу.

Мероприятие проходит на высшем уровне, у казахстанцев есть чему поучиться в плане проведения ивентов», - отметила представительница Туниса.

В эти дни в Алматы проходит Международная олимпиада по информатике. Сегодня во Дворце студентов имени Жолдасбекова состоится торжественная церемония закрытия и награждения победителей.

–  –  –

Халыаралы олимпиаданы ашылу салтанаты 2015 жылы 27 шілде саат 15.00-де Алматы аласы.Жолдасбеков атындаы Студенттер сарайында теді.

Впервые в Казахстане пройдет Международная олимпиада по информатике АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 26 июля по 2 августа т.г. состоится XXVII Международная олимпиада по информатике (IOI-2015) среди школьников. Такое мероприятие пройдет в Казахстане впервые. Наша страна примет рекордное число участников - свыше 630 человек из более 80 стран мира, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

Казахстан стал вторым государством после Белоруссии, которое получило право на проведение Международной олимпиады по информатике: решение о проведении ІОІ-2015 в РК было принято в 2012 году Международным оргкомитетом в Италии. Организаторы МОН РК, Республиканский научно-практический центр «Дарын» и КазНУ имени аль-Фараби.

ІОІ-2015 - соревнование, которое собирает сильнейших молодых программистов со всего мира, каждый из которых будет бороться за интеллектуальное первенство мирового уровня.

Казахстан на IOI-2015 будут представлять Данияр Маминов обладатель серебряной медали Евразийской олимпиады по информатике, бронзовой медали Международной олимпиады по информатике, серебряной медали Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике; Мейрамбек Омырзак обладатель серебряной медали Евразийской олимпиады по информатике, серебряной медали Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике; Бекжан Бекболатулы обладатель серебряной медали Евразийской олимпиады по информатике; Назарбек Алтыбай - обладатель серебряной медали Евразийской олимпиады по информатике.

ІОІ проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников. Ее проведение было инициировано на 24-й Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры в Париже. Цель - выявление и поддержка школьников, талантливых в области информатики и информационных технологий из разных стран.

По своей популярности не уступает аналогичной олимпиаде по математике IMO.

Впервые в Казахстане пройдет Международная олимпиада по информатике В Алматы с 26 июля по 2 августа т.г. состоится XXVII Международная олимпиада поинформатике (IOI-2015) среди школьников. Такое мероприятие пройдет в Казахстане впервые.

–  –  –

В АЛМАТЫ СОБРАЛИСЬ СВЫШЕ 630 ДЕЛЕГАТОВ ИЗ БОЛЕЕ 80

СТРАН МИРА НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ОЛИМПИАДУ ПО

ИНФОРМАТИКЕ

–  –  –

27 июля 2015 г. В КАЗАХСТАНЕ СТАРТОВАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО

ИНФОРМАТИКЕ

Источник: international olympiad ininformatics (ioi-2015), xxvii международная http://vteme.kz олимпиада школьников поинформатике состоится вказахстане впервые. республика казахстан примет рекордное число участников— свыше 630 делегатов изболее 80стран мира. олимпиада проходит с26июля по2августа 2015 года валматы набазе казахского национального университета имени аль-фараби.

–  –  –

Три «серебра» и одну «бронзу» завоевали казахстанцы на NAUKA.kz международной олимпиаде по информатике В Алматы завершилась соревновательная часть XXVII 31 июля 2015 международной олимпиады школьников по информатике (OIO-2015).

Сегодня закончился второй этап соревнований. В двух пятичасовых турах участникам предлагались для решения по три задачи. Каждый школьник прилагал максимум усилий, чтобы показать свои возможности. Согласно результатам, которые находятся в открытом доступе в сети Интернет, на первом месте находится ученик из Южной Кореи, абсолютный чемпион Джек Юн, который набрал 600 баллов из возможных 600. На втором и третьем местах расположились школьники из России (561 балл) и США (555 баллов). Казахстанцы показали следующие результаты: Бекжан Бекболатулы набрал 315 баллов, Мейрамбек Омирзак - 414, Назабек Алтыбай - 402 и Данияр Маминов - 323 балла. Таким образом, в копилке нашей страны 3 серебра и одна бронза. Подведение итогов и награждение победителей состоится 1 августа во Дворце студентов имени Жолдасбекова.Следующая олимпиада по информатике пройдет в 2016 году в Казани, Россия.

Освещение СМИ

–  –  –Похожие работы:

«Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Военный факультет ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ Материалы научно-методического семинара (Минск, 30 октября 2013 года) ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОЕННОГО ВУЗА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННЫХ...»

«Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Управление воспитательной работы с молодежью Социально-педагогическая и психологическая служба Организация работы профессорско-преподавательского состава с несовершеннолетними студентами, совершившими правонарушение Минск 2015 Составитель: педагог социальный Е.А. Скворцова Организация работы профессорско-преподавательского состава с несовершеннолетними...»

«Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Военный факультет ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ Материалы научно-методического семинара (Минск, 29 октября 2015 года) Минск БГУИР 2015 УДК 355.232.6:001.895 ББК 68.49(4Беи)3+60.524 0-64 Редакционная коллегия: Д.В. Ковылов, С.И. Паскробка, С.Н. Ермак, Казаченок О.А....»

«РОССИЙСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТДЕЛЕНИЕ ПОГРАНОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ при поддержке НАУЧНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ИЗУЧЕНИЮ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ _ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК _ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ SUB SPECIE AETERNITATIS № 1(3) Space and Time Der Raum und die Zeit Главный редактор –...»

«Учреждение образования УТВЕРЖДЕНО «Белорусский государственный Ректором университет информатики и М.П. Батурой радиоэлектроники» «27» января 2015 г. План мероприятий университета по проведению в 2015 году Года молодёжи В целях развития творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активного привлечения к проведению социальноэкономических преобразований в Беларуси, воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых граждан 2015 год в Беларуси объявлен...»

«Стандарт университета СТУ 3.11-201 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Предисловие 1 РАЗРАБОТАН учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» ИСПОЛНИТЕЛИ: Живицкая Е.Н., проректор по учебной работе и менеджменту качества; Смирнов В.Л., начальник учебно-методического управления; Фецкович Д.А., начальник отдела методического обеспечения учебного процесса; Воробьева С.Н., заведующая редакционно-издательским отделом ВНЕСЕН Учебно-методическим...» 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.