WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«СИЁСАТИ ХОРИ мааллаи илмиву назарияв ва иттилоот № 1, 2013 Сармуаррир амрохон Зариф – Вазири корои хориии умурии Тоикистон. Муовини сармуаррир Низомиддин Зоидов – Муовини вазири корои ...»

-- [ Страница 1 ] --

Фаслномаи Вазорати корои хориии умурии Тоикистон

СИЁСАТИ

ХОРИ

мааллаи

илмиву назарияв ва иттилоот

№ 1, 2013

Сармуаррир

амрохон Зариф – Вазири корои хориии умурии Тоикистон.

Муовини сармуаррир

Низомиддин Зоидов – Муовини вазири корои хориии умурии

Тоикистон, доктори илмои филология, профессор

Котиби масъул

Абдулфайз Атоев – Сардори Раёсати иттилоот, матбуот, талил ва таррезии

сиёсати хориии Вазорати корои хориии умурии Тоикистонайати таририя

Эркин Раматуллоев – Мушовири давлатии Президенти умурии Тоикистон оид ба сиёсати хори, доктори илмои сиёс;

Талбак Назаров – Соби Вазири корои хориии умурии Тоикистон, академики Академияи улуми Тоикистон, доктори илмои итисод;

Худойберд Холиназаров – Муовини аввали Директори Маркази тадиоти стратегии назди Президенти умурии Тоикистон, номзади илмои таърих;

Кароматулло Олимов – Раиси Комиссияи миллии умурии Тоикистон оид ба корои ЮНЕСКО, узви вобастаи Академияи илмои Тоикистон, доктори илмои фалсафа, профессор;

Сроб Шарипов – Вакили Малиси намояндагони Малиси Олии умурии Тоикистон, доктори илмои сиёс;

Абдурамон Мамадов – доктори илмои сиёс, профессор;

Георгий Кошлаков – устоди Донишгои славянии Россия-Тоикистон, номзади илмои геология;

уломон Мирзоев – устоди Донишкадаи молияи Тоикистон, номзади илмои фалсафа, дотсент;

Холмамад Самиев – Декани факултаи муносибатои байналмилалии Донишгои миллии Тоикистон, номзади илмои таърих, дотсент;

Парвиз Додов – Сардори Раёсати шартномавию ууии Вазорати корои хориии умурии Тоикистон;

Хусрав Нозир – Сардори Раёсати кишварои Осиё ва Африкаи Вазорати корои хориии умурии Тоикистон;

Хуршед Сафаров – мушовири Раёсати иттилоот, матбуот, талил ва таррезии сиёсати хориии Вазорати корои хориии умурии Тоикистон, Муаррири техник – А. Ахмедова Ороишгар – А. Бобоев Мааллаи «Сиёсати хорич» дар Вазорати фаранги умурии Тоикистон ба айд гирифта шудааст. Шаодатнома тати №0176/м аз 24 декабри соли 2012.

Нишонии фаслнома: ш.Душанбе, кчаи Шероз © Фаслномаи Вазорати корои хориии умурии Тоикистон Сиёсати хори, №1, 2013 амрохон Зариф Наши амоиши Душанбе дар раванди ташаккули Муколамаи амкории Осиё Муаддима Аз нимаи дуюми асри XX дар доираи тамоюлои аонишав ва амгиро дар итъаи Осиё низ равандои ба он марбут арзи вууд намуданд. Шуръ аз солои 60-уми он аср ва баъд дар Осиё силсилаи иттиодияои интегратсион, аз абили Созмони амкории итисод (ЕСО, с. 1964), Ассосиатсияи кишварои Осии ануб-Шар (АSЕАN, с. 1967), Шрои амкории кишварои Халии Форс (с. 1981) ва Иттиодияи итисодии кишварои халии Бенгал (BIMSTEC, c. 2004) ташкил ёфтанд.

Зимни ин, рушди иттиодияои мазкур бо назардошти шароитои сиёсиву итисод ва итимоии кишварои иштирокдор дар фарият аз равандои барои Аврупо хоси “амгироии минтаав”(regional integration), аксаран дар шакли “амкории минтаав”(regional cooperation) сурат гирифт.

“амкории минтаав” пеш аз ама ба амкории кишваро (ва иштирокдорони айридавлат) иати дастрас ба адафои умум сафарбар карда шудааст. Вобаста аз хусусиятои ин ё он сохтор ё ташаббус, чунин адафо метавонанд аз ам фар дошта бошанд. [1] Яъне роандозии амалои муштараки кишваро иати даст ёфтан ба адафои умум, дар иёс бо “амгироии классик”, ки Иттиоди Аврупо шакли намунавии он ба исоб меравад [2], дар чаорчби муайян мадуд намегардад.

Аз ин лиоз, созмон додани чунин иттиодияои интегратсион барои кишварои манфиатдор пеш аз ама аз лиозе олиб аст, ки он аз хусусиятои классикии иттиод, яъне удадориои

Сиёсати хори, №1, 2013

атъии [3] атм ор буда, айати гуногуни иштирокдорон ва адафои нисбатан васеъро дар бар мегирад. Чунин амкорио метавонанд иати рафъи монеао дар самти робитаои итисодии фаромилл дар минтаа, аз умла, рушди инфрасохтори налиётии фаросарад, алли мушкилоти эколог, танзими мушкилоти бозоро ва., сурат гиранд. [4] Дар бораи чунин шакли иттиодияои интегратсион сухан ронда, бояд айд намуд, ки он беш аз ама ба созмонои зерминтаавии Осиёи ануб-Шар ва Шари Наздик хос мебошад. Аз умла, дар доираи Ассосиатсияи кишварои Осиёи ануб-Шар (АSЕАN) [5] амкор байни кишварои аъзои он айр аз соаои итисод, дар самтои илм-техник, итимо, фаранг ва ифзи муити зист ба ро монда шудааст. Шрои амкории кишварои Халии Форс (CCASPG) низ дар баробари роандозии танзим ва такими амаонибаи робитаои мутаобила байни кишварои аъзо дар самти итисод, рушди амкориро дар соаои сиёс, арб, таъмини амният ва фаранг ба айси адафои асосии худ арор додааст.

Ташаббуси Бенгал оид ба амкории техник ва итисодии бисёрсоав (BIMSTEC), ки ба он кишварои халии Бенгал – Мянма, Таиланд, индустон, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал ва Бутан шумуланд, инчунин Созишномаи тиоратии Осиё ва Уёнуси Ором (АРТА) бо иштироки Бангладеш, индустон, Корея ва Шри-Ланка низ аз абили амин гуна созмонои минтаав мебошанд.

Бо рушди равандои интегратсион дар итъаи Осиё шаклои дигари амкорио, аз умла, байни созмонои минтаав ва кишварои алоида ё гуруи кишваро низ арзи вууд намуданд.

Чунончи дар доираи амкориои Ассотсиатсияи кишварои Осии ануб-Шар форматои АSЕАN+1, АSЕАN+3 ва АSЕАN+6 фаъолият менамоянд. [6] Бо вууди ин, бояд тазаккур дод, ки чунин иттиодияо аз иати урофияи амгиро мадуд буда, наметавонанд рушди амаонибаи кишвароро пурра таъмин намоянд. Илова бар ин, тайи дасолаои охир талаботи субъектои итисодиёт ва амнияти аон (ам давлат ва ам айридавлат) таъмин намудани амкориоро дар фазоои боз ам фарогир таозо менамояд. Бо назардошти ин, аз оози асри XXI дар аон, аз умла, дар итъаи Осиё зарурати густариши бештари асосои

Сиёсати хори, №1, 2013

мавудаи амкории минтаав, тавассути созмонои фарогир ба миён омад. Муколамаи амкории Осиё (МО) маз дар амин замина ба айси аввалин абзори навини амгиро иати ба ам пайвастани созмонои зерминтаавии тамоми исматои Осиё ва таъмини амкориои бисёранбаи амаи кишварои итъа арзи вууд намуд.

Таъсис ва ташаккули МО. ояи созмон додани Муколамаи амкории Осиё (МО) аз ониби Сарвазири Шоигарии Таиланд Таксин Шинаватра соли 2000-ум дар рафти Конфронси якуми избои сиёсии Осиё дар ш. Манила ироа гардида, мои феврали соли 2002 зимни аласаи вазирони корои хориии кишварои узви Ассотсиатсияи давлатои Осиёи ануб-Шар (АСЕАN) пазируфта шуд. Дар ин замина, мои июни соли 2002 дар шари Чаами Таиланд Вохрии таъсисии вазирони корои хориии МО баргузор гашта, зимни он адафои асосии амоиш – бунёди механизми мубодилаи афкор ва тариба байни иштирокдорони он, амоангсозии амшарикии оно дар сатои гуногун, таияи стратегияи вокуниш ба чолишои нав ва оибатои манфии раванди аонишав муайян карда шуданд.

Дар доираи ин адафо дар назди амоиш чунин вазифаои авлавиятнок гузошта шуданд:

- густариши амкор байни кишварои Осиё дар амаи самтои марбута тавассути пайдо намудани бартариято ва имкониятои муштарак барои рушди итисодиётои милл, мубориза бар зидди нодор ва бетар намудани сифати аёти аол;

- рушди бозорои тиорат ва молиявии Осиё бо масади баланд бардоштани раобатпазирии минтааи Осиё дар арсаи аон;

- ба ам пайвастани тамоми алаои механизми амкорио иати истифодаи пурраи имкониято ва бартариятои амкор дар Осиё ва таъмин намудани шарикии баробарууи итъа бо дигар минтааои аон.

Ба айси маоми олии МО вохриои арсолаи вазирони корои хориии кишварои иштирокдор муаррар карда шуда, амзамон арор абул шуд, ки дар фосилаи байни оно дар ошияи аласаои навбатии Мамаи Умумии СММ машваратои кории вазирони корои хориии кишварои иштирокдори амоиш баргузор карда шаванд.

Сиёсати хори, №1, 2013

Бояд тазаккур дод, ки адафои универсалии МО тавауи кишварои минтааро ба худ алб сохта, раванди фаъоли шомилшавии оноро ба амоиш таъмин намуданд. То соли 2012 МО 31 кишвари Осиё – 10 кишвари АСЕАН, Афонистон, Аморати Муттаидаи Араб, Бангладеш, Барайн, Бутан, индустон, Эрон, Кувайт, азоистон, атар, иризистон, Хитой, Муулистон, Умон, Покистон, умурии Корея, Арабистони Сауд, Тоикистон, збекистон, Шри-Ланка, Япония ва Россияро муттаид менамуд. Дар Саммити аввалини Сарони кишварои иштирокдори Муколамаи амкории Осиё дархости умурии Исломии Афонистон дар хусуси ворид шудан ба амоиш онеъ гардонида шуда, кишвари мазкур дар Вохрии 11-уми Вазирони корои хориии МО ба айси аъзои комилууи 32-юми он ширкат варзид.

Айни ол дигар кишваро низ, аз умла, Непал, Яман, Австралия ва Туркия барои ворид шудан ба МО тавауи идд зоир менамоянд.

Дар баробари ин, бо масади ба ро мондани амкориои уфу дар Вохрии 4-ми вазирони корои хориии МО дар Исломобод “Тавсияои асос иати манзури маоми “шарики МО оид ба рушд” ба кишварое, ки иштирокдори амоиши мазкур нестанд, инчунин созмонои байниукуматии минтаав абул карда шуданд. Алол чунин маомро фаат Марокаш соиб аст.

Аз соли 2002 то соли 2012 дар мамъ 10 амоиши вазирони корои хориии МО баргузор карда шуда, дар доираи оно корои зиёди ташкилию барномарез ба аном расонида шуданд. Дар доираи МО 20 барнома ё самти амкор дар соаои энергетика ва амнияти энергетик, технологияои иттилоот, ташкили бозори хазинавии Осиё, налиёт, кишоварз, ифзи муити зист, туризм, рушди соибкории миёна ва хурд, муколамаи байнифаранг ва айра муайян карда шудаанд. амчунин, роеъ ба ташкили Иттиоди энергетикии Осиё ва таъсиси Маркази МО оид ба рушди захираои инсон арордодо ба даст оварда шуданд.

Яке аз хусусиятои МО он аст, ки фаъолияти он дар ду анба

– муколамав ва лоиав, сурат мегирад. анбаи муколамав ба дастгирии амкории мунтазам ва иштироки намояндагони

Сиёсати хори, №1, 2013

кишварои аъзо дар чорабиниои татбишаванда нигаронида шудааст. Ин анба барои кишварои аъзои созмон ба айси узъи зарурии амдигарфам хизмат намуда, барои таия намудани сиёсати рушди созмон замина фароам меоварад.

Дар доираи анбаи лоиав бошад вобаста ба имконияту итидорои кишварои аъзо ба оно ба таври ихтиёр маоми кишвари амоангсоз оид ба ин ё он соаи мушаххаси амкор дода мешавад. Чунин кишваро бо назардошти манфиатои тамоми кишварои аъзои МО консепсияои рушди соаои интихобшударо таия сохта, ба айси кишвари пешбар лоиаои марбут ба соаро пешниод ва барои татбии оно мусоидат менамоянд. Алол тамоми 20 самти амкор дорои кишварои амоангсози худ мебошанд.

Тайи чанд соли охир барои кишварои Муколамаи амкории Осиё масъалаи ниодина шудани (институтциализация) [7] Созмон маоми муим пайдо намудааст. арчанд МО ба айси санаи машварат созмон ёфта бошад ам, байни кишварои аъзо батадри зарурати сохторсозии он дарк карда мешуд. Маз дар амин росто дар рафти Вохрии 6-ми МО (ш. Сеул, 4-5 июни соли 2007) барои аъзог ба созмон шартои мушаххас муаррар гардида, иати такмили фаъолияти он ва баланд бардоштани самаранокии татбии лоиаои амкор Гуруи сати баланди (ГСБ) коршинос таъсис дода шуд.

Гуруи мазкур аллакай дар Вохрии 7-ми МО (ш. Остона, 16 октябри соли 2008) лоиаи “Маързаи амъбаст ва тавсияо”-ро оид ба анбаои калидии ташаккули сохтории МО пешниод намуд, ки он ба тавият ва суръат бахшидан ба фаъолияти амоиш нигаронида шуда буд. Дар заминаи ин уат дар аласа Низомнома оид ба Котиботи виртуалии МО тасди карда шуда, иштирокдорон ба хулосае омаданд, ки дар марилаи мазкур барои амал сохтани амоангсозии умумии кор дар доираи Муколама созмон додани чунин механизм кофист.

Дар ташаккули Муколамаи амкории Осиё баргузории Саммити якуми Сарони кишварои аъзои он, ки дар Кувайт баргузор гашт, адами наве буд, ки рушди онро ба сати сифатан баланд баровард. Дар санади ниоии Саммит-Эъломияи Кувайт, таъкид гардид, ки амкор ва амгиро воситаои ягонаи таъмини рушди устувори итъаи Осиё бо масади амалисозии умеду ормонои мардуми он мебошанд. Дар уат аз кишварои Осиё даъват карда шуд, ки амкориро дар соаои гуногун, аз умла, итисодиёт,

Сиёсати хори, №1, 2013

энергетика, тандуруст ва маориф тавият бахшида, ташаббуси Кувайтро доир ба созмон додани хазинаи махсус бо мидори 2 млрд доллари америко барои маблагузории лоиаои рушди кишварои айриараби итъа дастгир намоянд.

Дар Саммит ба рушди минбаъдаи энергетика тавауи махсус зоир карда шуд. Дар ин арина, дар “Нашаи амалиёт дар соаи энергетика”, ки дар рафти он абул гардид, таъмин намудани амнияти энергетикии минтаав тавассути таия ва татбии сарчашмаои нав ва барароршавандаи энергия дар мадди аввал гузошта шуд.

Вобаста ба аамияти Саммити мазкур Амири Кувайт Шайх Сабо ал-Амад ал-обир ал-Сабо ба айси сарвари кишвари мизбон изор намуд, ки “дарки он чизе, ки аз ри натиаои саммит ба даст оварда шуд, сати амоангсозиро байни кишварои Осиё дар марилаои ояндаи амкориои муштарак боз ам баландтар хоад баровард” [8]. Дар ин росто бояд айд намуд, ки Муколамаи амкории Осиё, ки дар оянда бояд ба абзори пешбари рушди итъаи Осиё табдил ёбад, ба чунин дастовард ниёз дорад.

Зеро ба андешаи мо, кишварои минтаа алли кулли масъалаои сиёс-итимо ва итисодиро тано дар доманаи амкориои фаъол ва татбиу тавияти сиёсати кушоди тиоратию итисод пайдо карда метавонанд.

Дар ин росто, Муколамаи амкории Осиё ба айси абзори ягонаи муттаидсозандаи шабакаи созмонои мухталифи интегратсионии минтаа дурнамои хуби рушд дошта, иати фаъол намудани амкориои кишварои узв ва дар оянда ба сати амгиро баровардани оно тамоми имконияту захираоро доро мебошад. Дар робита ба ин ташаккули механизми амкориои муштарак барои кишварои узви амоиш талаботи аётан муим ба исоб рафта, бояд амеша дар рзномаи фаъолияти он арор дошта бошад.

Тоикистон ва Муколамаи амкории Осиё. Густариши амкориои минтаав дар чаорчуби созмонои интегратсионие, ки дар шароити аонишав имконияти роандозии нисбатан пурраи адафои миллиро фароам меоваранд, яке аз узъои сиёсати хориии Тоикистон ба исоб меравад. Зимни ин, зарурати мусоидат ба такими амнияту суботи байналмилал ва густариши амкориои судманди хори аз Тоикистон таозо ме

<

Сиёсати хори, №1, 2013

намояд, ки ширкати худро дар фаъолияти чунин созмоно беш аз пеш тавият бахшад.

Лозим ба тазаккур аст, ки иштирок дар фаъолияти созмону иттиодияои мухталифи интегратсион, ки алол номи “дипломатияи шабакав” [9]-ро гирифтааст, дар мамъ ба сисати “дарои боз”-и Тоикистон аммазмун ва ба он авобг мебошад. Дар ин росто, иштирок дар Муколамаи амкории Осиё барои Тоикистон иати дастрас ба адафои милл имкониятои муайянро фароам меоварад. Бо назардошти ин, умур соли 2006 дар мавриди аъзо шудан ба ин амоиш изори хоиш намуд. Мои майи соли 2006 зимни Вохрии 5-уми вазирони корои хориии МО дар Дава (23-24 майи соли 2006) дархости Тоикистон дар хусуси аъзошав ба МО дастгир ёфта, 6 июни амон сол умур расман ба айси иштирокдор ба он амро гардид.

Тоикистон аз рзои аввали иштироки худ дар МО мавеи фаъолонаро ишол намуда, тамоми саъйу кшиши худро ба пайдо намудани роои самараноки амал намудани адафои он сафарбар сохт. Дар ин замина, умур тасмим гирифт, ки Вохрии 11-уми вазирони корои хориии кишварои МО дар ш. Душанбе баргузор карда шавад. Пешниоди мазкур соли 2008 дар рафти Вохрии 7-ми вазирони корои хориии МО дар ш.

Остонаи азоистон аз ониби кишварои иштирокдори Муколама абул гардида, амзамон раёсати амоиш дар соли 2013 ба зиммаи Тоикистон вогузор карда шуд.

Шоёни диат аст, ки раёсати Тоикистон дар Муколамаи амкории Осиё дар марилае сурат гирифт, ки масъалаои вобаста ба рушди устувор барои кишварои аъзои он аамияти беш аз пеш пайдо намудаанд. арчанд тайи чанд дасолаи охир Осиё чун минтааи фаъоли итисод арзёб гашта, дар кишварои алоидаи он сати баланди инкишоф ба назар расад ам, вале то ол аксари кишварои минтааои гуногуни он мунтазам ба мушкилоту чолишои итисодию итимо ва эколог р ба р мегарданд. Илова бар ин, бурони молияивю итисодии аон, ки соли 2008 ба вуъ пайваст, ноустувории низоми мавудаи итимоиву итисодиро дар аксари минтааои аон, хусусан дар кишварои р ба рушд собит сохт.

Бо назардошти ин, Консепсияи фаъолияти умурии Тоикистон ба сифати раиси Муколамаи амкории Осиё дар ин

Сиёсати хори, №1, 2013

марила тати шиори “Ба си рушди устувор бари ояндаи шукуфо дар Осиё” таия гардид. Дар он тавауи кишварои узви Муколама пеш аз ама ба зарурати алли масъалаои аз байн бурдани фару нодор, ташви намудани шаклои устувори истеъмол ва истесол, ифз ва истифодаи оилонаи захираои таби алб карда шуд. Дар он, аз умла, нуктаои зерин инъикос карда шуданд:

1. Татбии удадориое, ки дар доираи Конфронси Рио+20 дар мавриди густариши амкориои байналмилал аз исоби пешниод намудани захираои молияв, афзоиши итидоро ва дастрас намудани технологияо;

2. Тавауи аввалиндарааи кишварои Осиё ба модификатсия ва талили устувории арз зимни таияи стратегияои миллии худ;

3. Таъмини татбии самараноки адафои Рушди азорсола ва дигар барномаои амсони омеаи байналмилал дар кишварои узви МО;

4. Таияи стратегия ва барномаои муассир иати пешгир ва коиши таъсири тайироти илим дар сатои милл, минтаав ва байналмилал;

5. Дар иртибот ба олати экосистемао таъмини сати аноатбахши зиндагии аол, махсусан табааои камбизоат, бебудии итисод, итимо ва исмон, инчунин ифзи мероси фарангии он;

6. Эътирофи омили минтаавии рушди устувор дар Осиё бо назардошти хавфи чолишои мавуда ва дастрас ба рушди устувор тавассути ба ро мондани амкорио;

7. Ирои босуръати стратегияои милл ва зермиллии рушди устувор, тавассути мувофисозии мутаносиби шаклои гуногуни сарчашмаои энергия иати онеъ гардонидани этиёоти рушд;

8. Пайдо намудани амшарикони нав ва тавсеаи сарчашмаои инноватсионии маблагузор барои таъмини рушди устувор.

Мундариаи Консепсияи мазкур ва самтои афзалиятноки фаъолияти Тоикистон ба айси кишвари раисикунанда дар МО зимни вохрии кории вазирони корои хориии амоиш, ки 27 сентябри соли 2012 дар ошияи илосияи 67 Мамаи Умуми СММ доир шуд, ба самъи иштирокдорон манзур гардид.

Сиёсати хори, №1, 2013

Лозим ба таъкид аст, ки Тоикистон аз рзои аввали узвияти худ дар МО оид ба стратегияи рушди он мавеи муайянро ишол карда, тайи ин давра иати ба амкорио дар чаорчби он додани мундариаи амал сайъ менамуд. Аз умла, мои октябри соли 2012 Президенти умурии Тоикистон Эмомал Рамон дар Саммити аввалини сарони давлатои Муколамаи амкории Осиё дар Кувайт таъкид намуд, ки «...амкориои кишвароямон дар чаорчби Муколамаи Осиё бояд хислати амалию фаъол касб намуда, дар шароити мушкилоти глобалии молияв, энергетик ва озуавор иати дастёб ба адафои муарраршуда ва ирои 20 барномаи эъломшуда дар арсаои энергетика ва амнияти энергетик, технологияои иттилоот, налиёт, кишоварз, ифзи муити зист, сайё, рушди соибкор, тавсеаи гуфтуги байнифаранг ва ташаккули бозори захиравии итъаи мо тавият дода шаванд» [10].

обили тазаккур аст, ки чунин мавеи созандаи Тоикистон бо идомои мушаххас тавият дода шуданд. Дар ин арина пешниоди муштараки ониби Тоикистон, Таиланд ва Кувайт доир ба таъсис додани Гури кор иати омода кардани тавсияо ба вазирон дар мавриди таияи механизмои кории МО, аз умла Котиботи он дастгир ёфта, он дар Изороти Саммити МО ба айси банди алоида (банди 18) дар карда шуд. Ин самти фаъолият дар марилаи раисии Тоикистон дар МО дар соли 2013 идомаи мантиии худро пайдо намуд.

Вохрии 11-уми вазирони корои хориии МО дар Душанбе. Тиби банди 19-уми Баёнияи Саммити Муколамаи амкории Осиё аз 17 октябри соли 2012 дар Кувайт 29 марти соли 2013 дар Душанбе Вохрии 11-уми вазирони корои хориии кишварои аъзои Муколамаи амкории Осиё кори худро ооз намуд. Он тати шиори “Ба си рушди устувор бари ояндаи шукуфо дар Осиё” тайи ду рз бо иштироки айатои баландмаоми 32 кишвари аъзои МО идома ёфт.

Президенти умурии Тоикистон Эмомал Рамон ба кори аласа ифтито бахшида, изор намуд, ки ояи асосии Муколамаи амкории Осиё - дар арсаи байналмилал баланд бардоштани нуфузи Осиё тавассути муаррифии он амчун минтаае, ки бартариятои мавудаи худро бари мусоидат ба рушди глобал истифода мебарад, ба принсипои базавии сисати хориии Тоикистон, ки онибдори самимии амгироии

Сиёсати хори, №1, 2013

минтаавист, мувофи мебошад. Аз ин лиоз, таъкид намуд Сарвари Тоикистон “...кишвари мо дар марилаи раисии худ дар Муколама тамоми имкониятои худро барои дастёб шудан ба ин адаф равона хоад сохт” [11].

Дар бахши аввали аласа ониби Кувайт, ки Раёсати Муколамаи амкории Осиёро дар соли 2012 ба уда дошт, оид ба фаъолият дар чаорчби Муколама дар соли гузашта гузориши муфассал дод. Баъдан ониби Тоикистон мутавои консепсияи раёсати худро дар Муколама ба самъи иштирокдорони аласа манзур намуда, тавауи оноро ба зарурати талошои муштарак дар самтои калидие, ки барои гузариши давра ба давра ба рушди устувор лозим аст, алб намуд. Таъкид гардид, ки алли масъалаое, ки дар Консепсия дар шудаанд, дар мамъ, иати пешгирии чолишое, ки барои кишварои итъа хатару тадид эод менамоянд, наши муассир хоад дошт.

Дар иртибот ба ин айд кардан зарур аст, ки Президенти Тоикистон Эмомал Рамон зимни суханронии худ дар аласаи ифтитоии амоиш айд намуд, ки Муколамаи амкории Осиё дар иболи дигаргуниои зиёде, ки тайи дасолаи охир дар сисати аон ба вуъ пайвастанд, инчунин бо назардошти тарибаи аонии амкориои минтаав, ниёз ба созмон додани сохторои ташкилот ва мукаммал сохтани барномаои амалиёт дорад. Дар ин росто, бори дигар зарурати “такмил ва тавсеа бахшидани мазмуну мундариаи фаъолият” ва “таъсис додани ниоди доимамалкунандаи” он таъкид карда шуд. [12] Манзур аз ин нукта, пеш аз ама таъсиси Котиботи МО, таррезии Стратегияи рушди устувори кишварои МО, инчунин ташкили гуруои кории соав, пеш аз ама оид ба таъмини амнияти озуавор, рушди энергетика ва инфрасохтор дар минтааи Осиё ба шумор меравад.

Ин ва дигар масъалаои муиме, ки дар рзномаи раёсати Тоикистон дар МО арор дода шуда буданд, дар рафти илосияи умум, нишастои гуруои кории амоиш, инчунин дар мулоотои ошиявии он баррас карда шуданд. Дар рафти музокироту мулоото кулли айатои иштироккунандаи амоиш имкон доштанд, ки аз тарибаи мусбат миёни укумато, созмонои гуногун оид ба масъалаои амгироии минтаав дар ростои расидан ба рушди устувор, адафои Рушди азорсола ва дигар барномаои стратегии амсон, ки аз ониби омеаи

Сиёсати хори, №1, 2013

байналмилал ба тасвиб расидаанд, ибрози андеша ва табодули афкор намоянд.

Зимни ин собит гардид, ки тамоми кишварои иштирокдори МО роеъ ба роу василаои дастрас ба адафои рушди устувор, аз умла коиш додани сати камбизоат, ба ро мондани шаклои устувори истесолот, ор намудани итисоди “сабз”, таъмини амнияти озуавор, дастрас ба технологияои нав, эътирофи ууи инсон ба оби тоза, наши энергияи тадидшаванда ва., назари муштарак доранд. Дар ин замина ба амкориои минтаав дар самти истифодаи оилонаи захираои таби, хусусан барабардории бештар аз сарчашмаои барароршавандаи он тавауи идд зоир гардид.

Ин назари муштарак дар санади ниоии амоиш – Эъломияи Душанбе- 2013, ба таври мушаххас инъикос ёфта, якдилона абул шуд, ки он натиаи муимтарини Вохрии 11-уми вазирони корои хориии МО ба шумор меравад. Дар Эъломия инчунин аз давлатои узв иати андешидани чораои амал дар иболи буронои итисод, молияв ва таби, дастгирии истифода аз сарчашмаои тадидшавандаи энерегетик даъват ба амал оварда шуд.

Бо пешниоди Тоикистон удадориои кишварои узв дар чаорчби “Дасолаи байналмилалии амал «Об барои аёт» 2005иати истифодаи кулли имкониято, итидорои иловаг ва мубодилаи технологияо дар самти мазкур, ташвии иштироки оно дар Конфронси байналмилалии сати баланд оид ба амкор дар соаи об (20-21 август дар ш. Душанбе), инчунин роеъ ба баргузор намудани Форуми сеюми энергетикии МО дар умур ва таъсис додани шабакаи амоангсози кишварои узви МО вобаста ба офатои таби, дар Эъломияи Душанбе дар карда шуданд.

Бо назардошти аамияти мавзи об ва зарурати густариши амкор дар соаи истифодаи захираои об ониби Тоикистон пешниод намуд, ки дар чаорчби Муколамаи амкории Осиё самти 21-уми амкор – “Оби тоза барои аёт” эълон гардад. Вобаста ба пешниоди мазкур кишварои иштирокдор ба ароре омаданд, ки баъди аз ониби Тоикистон таия ва манзур шудани Консепсияи самти зикршуда, онро мавриди баррас арор хоанд дод.

Оид ба наши амоиши Душанбе дар раванди ташаккули Муколамаи амкории Осиё аминро айд кардан лозим аст, ки он

Сиёсати хори, №1, 2013

якчанд хусусиятои хос дорад. Сараввал лозим ба ёдоварист, ки амоиши Душанбе аввалин аласаи ин сат баъд аз баргузории Саммити якуми сарони давлатои узви МО дар Кувайт мебошад.

Аз ин лиоз, он арордодое, ки онибо дар Душанбе ба даст оварданд, бо назардошти дастгирии аблии сарони кишварои узв хусусияти амал доштанд. Аз умла, дар Эъломияи Душанбе дар баробари масъалаои рушди устувор, таъйид гаштани ароро дар бораи таъсис додани Котиботи муваатии он дар Кувайт, тахсиси 2 миллиард доллари америко барои Сандуи рушди Осиё иати рушду ташаккули минбаъдаи Муколама заминаои идд фароам овард.

Баъдан, обили тазаккур аст, ки ониби увайт ба ин Санду, ки адафи он маблагузории лоиаои амкор дар кишварои айриараби Осиё мебошад, ба айси сами нахуст 300 млн. доллари америко удо намуд. Дар ин арина, даъват аз дигар кишварои аъзои МО оид ба сармоягузории ихтиёрии Сандуи рушди Осиё метавонад ба таъмини яке аз адафои Муколамакмак иати татбии сиёсат ва стратегияои милл ва алби воситаои молияв иати татбии лоиао дар кишварои низманд, оози тасмимои воеии кишварои соибитидори амоиш гардад.

Бо назардошти ин, натиаои Вохрии 11-уми вазирони корои хориии МО метавонанд дар пешбурди адафои Муколамаи амкор дар Осиё ва таъмини рушди устувори кишварои иштирокдори он адами муассире гарданд. Дар ин росто, бовар аст, ки Эъломияи Душанбе-2013 ба пешбурди масоили амгироии минтаав дар Осиё мусоидат намуда, барои расидан ба адафои ниоии он мусоидат хоад намуд.

Пайнавишт

1. Система индикаторов евразийской интеграции / ЕАБР. – Алматы, 2009.- С.35.

2. Региональные интеграционные процессы в системе мирового хозяйства.–http://yourlib.net/content/view/9147/106/.

3. Сборник докладов международной научной конференции «Российская политика соседства» (Москва, 12-13 октября 2007 г.). http://do.gendocs.ru/docs/index-271757.html?page=28.

4. Система индикаторов евразийской интеграции / ЕАБР. – Алматы, 2009.- С.35.

<

Сиёсати хори, №1, 2013

5. АСЕАН соли 1967 ташкил ёфта, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филлипин, Камбоа, Ветнам, Бруней, Мйянма ва Лаос аъзои он мебошанд.

6. Формати АСЕАН+1 созишномаи дуониба дар бораи тиорати озод байни ин созмон ва кишварои алоида, аз абили Япония, ХХ, умурии Корея, индустон ва.; АСЕАН+3 чунин созишномаи бисёрониба бо Япония, ХХ, умурии Корея ва АСЕАН+6 бо Япония, ХХ, умурии Корея, индустон, Австралия ва Зеландияи Нав мебошад.

7. Ниодинашав ё институтсионализатсия - табдил додани рйдод ё аракате ба муассисаи муташаккил, раванди мураттаби дорои сохтори муайяни муносибато, иерархияи окимият, интизом ва оидаои рафтор мебошад. http://ru.wikipedia.org/ wiki/Институционализация

8. Суханронии Амири Кувайт Шайх Сабо ал-Амад ал-обир ал-Сабо дар маросими пушидашавии Саммити якуми Сарони давлатои узви МО дар Кувайт, 17 октябри соли 2012. http:// express-orient.com/kuvejt-i-pervyj-sammit-aziatskogo-dialoga-posotrudnichestvu-2

9. Алексей Бородавкин. Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион.

http://vip-premier.ru/inside.php?action=statia&id=7050&pid=655

10. Суханронии Президенти Т Эмомал Рамон дар Саммити якуми сарони давлатои аъзои МО дар Кувайт 17 октябри соли

2012. http://www.prezident.tj/node/3578

11. Суханронии Президенти Т Эмомал Рамон дар Вохрии 11уми вазирони корои хориии давлатои аъзои МО дар ш. Душанбе, 29 марти соли 2013. http://www.prezident.tj/node/4178

12. Суханронии Президенти Т Эмомал Рамон дар Вохрии 11уми вазирони корои хориии давлатои аъзои МО дар ш. Душанбе, 29 марти соли 2013. http://www.prezident.tj/node/4178

–  –  –

Республика Таджикистан как полноправный субъект международного права за период своего суверенного развития стала членом ряда международных правовых актов в области прав человека. Общеизвестно, что с учетом интенсивного международно - правового сотрудничества нормы международного права стали все эффективнее влиять на формирование национальной правовой системы.

Под воздействием международных правовых норм качество национального законодательства по вопросам защиты прав женщин заметно улучшается, появляются международные стандарты, которые гармонично вплетаются в национальную правовую ткань, органично становясь её неотъемлемой частью, ибо как международное право прав человека, так и национальное право в области прав человека прежде всего ориентированы на человека.

Как отмечает по этому поводу И. И. Лукашук, «международное право призвано стать гомоцентричным, т.е. ориентированным на человека. Оно придало статус императивных норм принципам и нормам о правах человека. И исходит из того, что эти принципы и нормы должны обладать соответствующим статусом и в правовой системе государства» [6,1]. Другими словами, современное международное право, воздействуя на национальную правовую систему, играет существенную роль в его формировании.

По мнению А.Х. Маликовой, «косвенное воздействие международного права на национальное право проявляется в том, что, закрепляя в своей структуре и содержании те или иные прогрес

<

Сиёсати хори, №1, 2013

сивные принципы, кормы и положения, международное право подает тем самым пример и побуждает государства, в правовых системах которых эти принципы, нормы или положения отсутствуют, к их принятию и реализации» [7,38]. Конституция Таджикистана придает важное значение международным правовым актам. В статье 10 (ч.З) Конституции отмечается, что «международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия законов республики признанным международным правовым актам применяются нормы международно-правовых актов. Здесь Конституцией определен статус международно-правовых норм и одновременно подчеркивается их приоритетная роль в национальной правовой системе.

Одним из таких базовых документов в области защиты прав и свобод женщин является Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [5]. Республика Таджикистан является государством-членом этой Конвенции. По мнению Т.Бюргенталя, эта Конвенция «направлена на то, чтобы покончить с дискриминацией в отношении женщин, которая определяется в ней как «любое различие, исключение или ограничение по признаку пола», которое ущемляет право женщин на осуществление и прав человека, и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области (ст.1). Кроме обязательства осуждать дискриминацию в отношении женщин, государства-участники договора обязуются inter alia включить принцип равенства мужчин и женщин в свои национальные конституции или другое соответствующее законодательство, а также принимать законодательные акты и другие меры, «включая санкции там, где это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в отношении женщин (ст. 2)» [2,77].

В ст.1 Конвенции закреплено, что «дискриминация в отношении женщин» означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области.

Сиёсати хори, №1, 2013

Одно из базовых положений таджикской Конституции, которое отражено в ст. 17, говорит о равенстве прав мужчин и женщин.

На наш взгляд, духом рассматриваемой Конвенции как раз-таки пронизан вопрос о равенстве прав женщин с мужчинами, и это отражено в Конституции Таджикистана. Конституция как закон, имеющий прямую силу через механизмы конституционной законности, воздействует и на остальное законодательство. Наша страна не делала серьезных оговорок к этой Конвенции и периодически представляет доклады (отчеты) о мерах, принятых для выполнения положений этой Конвенции.

Безусловно, в государстве должны существовать национальные механизмы по контролю над соблюдением норм этой Конвенции.

Наравне с этим существуют и международные механизмы по контролю над соблюдением государствами - участниками положений Конвенции.

При ООН создан Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который принимает к рассмотрению доклады государств. По мнению Г.Х. Шариповой, «Конвенция налагает на государства строгие обязательства по обеспечению и защите прав женщин. Государства-участники обязаны представлять доклады в Комитет через год после принятия Конвенции и затем каждые четыре года. Комитет ежегодно докладывает о своей деятельности Генеральной Ассамблее ООН, вносит свой рекомендации и предложения по рассматриваемым докладам государствучастников. В случае признания государством-участником в свете Факультативного протокола к Конвенции, компетенции Комитета по приему и рассмотрению сообщений и лиц, утверждающих, что они являются нарушениями прав, оно реализует выполнения этой задачи в рамках своей деятельности» [13,79-80].

Следует подчеркнуть, что «ядром» данной конвенции является борьба с дискриминацией, основанная на разнице полов.

В таком ключе это главное требование Конвенции имплементировано во все законодательные акты Республики Таджикистан.

В частности, оно внедрено в соответствующие части уголовного, гражданского, семейного, трудового и др. кодексов Республики Таджикистан. Например, в Уголовном кодексе в ст. 5 закреплен такой общеправовой принцип, как равенство перед законом, в данном случае под законом предполагается уголовный закон и в нем предусмотрено, что вне зависимости, в том числе от пола, уголовный закон одинаково распространяется на всех субъектов, совершивших преступление [4].

Сиёсати хори, №1, 2013

Равенство супругов в семье закреплено и в семейном законодательстве страны [11].

Наконец, принцип равенства и запрещение дискриминации предусмотрен в Гражданско-процессуальном кодексе Республики Таджикистан. В частности, в нем закреплено, что «правосудие по гражданским делам осуществляется на основании равенства всех перед законом и судом...» [3].

Отмечается, что «сегодня принцип равенства включает в себя право на различия, что предполагает необходимость учитывать отличительные черты, характерные для женщин и мужчин, связанные с их принадлежностью к тому или иному социальному классу, с их политическими взглядами, религией, этнической группой, расой и т.д. Отсюда понятие равенства включает «права женщин и мужчин на различия и разнообразие».

Комплексный подход требует, чтобы в расчет брались также и отношения между мужчинами и женщинами, не сводя понятие к интересам двух полов по отдельности. Таким образом, существующие различия между мужчинами и женщинами должны учитываться, но не для создания иерархии, а для преодоления ее отрицательных последствий» [8,11]. Через призму этого принципа фактически проходит все законодательство, ведь именно формальное равенство делает право действительным справедливым инструментарием регулирования общественных отношений.

Одно дело - формальное равенство, другое дело - его практическое воплощение, как в правовой, так и в практической жизни общества. Речь идет о создании механизмов, которые позволяют или, вернее, обеспечивают это равенство в социальной действительности. Вот здесь как раз кроятся определенные сложности, и это, в свою очередь, зависит от национальных механизмов защиты прав и женщин.

В статье 7 Конвенции закреплены политические права женщины. В частности, в ней говорится, что государства-участники «обеспечивают женщинам на равных условиях с мужчинами право:

- голосовать на всех выборах и публичных референдумах и избираться во все публично избираемые органы;

- участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и занимать государственные посты, а также осуществлять все государственные функции на всех уровнях государственного управления;

Сиёсати хори, №1, 2013

- принимать участие в деятельности неправительственных организаций и ассоциаций, занимающихся проблемами общественной и политической жизни страны» [5].

Сегодня в Таджикистане женщины занимают ответственные посты в трех ветвях государственной власти - законодательной, исполнительной и судебной. Например, в верхней палате парламента страны мужчины составляют 88,2 % женщины - 11,8%, в нижней палате мужчины - 82%, женщины - 17%. Отмечается, что в контексте принятой республикой политической линии на достижение гендерного равенства имеющийся уровень представительства женщин в сфере политических решений является явно недостаточным [9,145]. Следует подчеркнуть, что участие женщины в общественно - политической жизни страны способно гуманизировать публично-политическую сферу, и в этом контексте оно необходимо, прежде всего, самому этому обществу.

Как верно по этому поводу отмечает С.В.Поленина, «участие женщин-депутатов в работе парламентов и иных представительных органов государственной власти крайне важно не только для самих женщин, но и для общества в целом. Обоснованию этого тезиса уделено значительное внимание в социологической, в том числе феминистской литературе. Прежде всего речь идет о различиях в интересах, представляющих для мужчин и женщин соответственно приоритетное значение. Так, для женщин на первый план выходят вопросы экологии, охраны Детей, здравоохранения, социальной защиты населения и др., находящиеся на периферии интересов мужчин. С этим связан также поиск эффективных путей использования человеческих ресурсов, лица обоего пола имеют разный опыт, знания, интуицию» [10,158]. Действительно, активизация участия женщин в публично - политической сфере, в разработке и реализации государственной политики Таджикистана является одним из факторов формирования социального государства. И в этом плане можно утверждать, что в Таджикистане, хотя еще и много предстоит сделать, но, тем не менее, начальный этап по практическому воплощению юридического требования ст.7 Конвенции успешно реализуется и этот процесс медленно, но верно идет в разрезе этого требования.

Ст. 14 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин призывает государства-участников Конвенции обеспечить на основе равенства мужчин и женщин их роль в раз

<

Сиёсати хори, №1, 2013

витии сельских районов и в получении выгод из такого развития.

Около 70% населения Таджикистана живут в сельской местности и очевидно, что с учетом особенностей их проблем сельские женщины должны быть активно включены в орбиту защиты их прав и свобод. Международное право так же не обделило вниманием этот вопрос. С.В. Поленина по этому поводу отмечает, что «женщинам, в частности, должно быть обеспечено право: получать все виды подготовки и формального и неформального образования, включая функциональную грамотность, а также пользоваться услугами всех средств общественного обслуживания, консультативных служб по сельскохозяйственным кредитам и займам, системе сбыта, соответствующей технологии и на равный статус в земельных аграрных реформах, а также в планах перенаселения земель.

Дело стоит лишь за малым - добиться претворения этих столь важных для сельских женщин положений в жизнь» [10,122].

В силу близости проблем, вышесказанное полностью относится и к Таджикистану. По данным Госкомстата страны, «наибольшее число занятого населения приходится на сельское хозяйство

- 1370,5 тысяч человек (55,9% от общего числа занятых). В их числе женщины составляют 55,7% (763 тыс. человек). Численность мужчин, занятых в сельском хозяйстве, на 20% меньше, чем женщин, и составляет 607 тыс. человек. Сельское хозяйство - это основная сфера приложения труда женщин - в этой отрасли заняты 75% всех занятых женщин» [9,122]. Несмотря на то, что законодательные механизмы в этом плане более или менее и систематизированы, однако практическая реализация прав сельских женщин на развитие требует комплексного подхода. В частности, требуется комплексная государственная программа обучения сельских женщин и девушек наиболее адекватным практическим и функциональным с точки зрения современных экономических реалий знаниям по ведению хозяйства, предпринимательству и других формам активности.

В данном контексте для создания реальных предпосылок финансово - экономического сопровождения равноправия и для реальной материализации ст. 14 Конвенции в Таджикистане считаем целесообразным учредить Фонд финансовой поддержки женщин-предпринимателей. В частности, должно быть предусмотрено льготное кредитование для сельских женщин, создание сети программного сопровождения женского предпринимательства, обучения, инновационного перевооружения их бизнеса и др.

Сиёсати хори, №1, 2013

Согласно ст. 16 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, мужчинам и женщинам должны быть обеспечены:

- одинаковые права на вступление в брак;

- одинаковые права на свободный выбор супруга и на вступление в брак только со своего свободного и полного согласия;

- одинаковые права и обязанности в период брака и при его расторжении.

Вышеназванные положения Конвенции имплементированы в семейное законодательство Таджикистана. В частности, ст.1, п.5 Семейного кодекса запрещает ограничение прав граждан при вступлении в брак, в ст.12 закреплено, что для заключения брака необходимы взаимное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста, ст.

32 говорит о равенстве супругов в семье. В семейное законодательство страны, как видно, имплементированы основные положения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; с нормативным выражением этих прав дело обстоит достаточно хорошо.

Но хотелось бы акцентировать внимание на такой достаточно актуальной проблеме для современного таджикского общества, как имущественные права разведенной женщины. Если относительно браков, которые регистрируются в органах ЗАГС законодательно закреплено, что в случае развода имущественные права решаются согласно семейному и гражданскому законодательству, то в отношении браков, которые заключаются в соответствии с религиозными нормами, имеется острая проблема, и это оказывает негативное влияние на имущественные права разведенной женщины и на ее социальное положение в целом.

Дело в том, что действующим законодательством страны признаются только официально заключенные браки в органах ЗАГСа, а браки, совершенные по религиозным обрядам, официально не признаются. Как по этому поводу метко отмечает Г.С. Азизкулова, «при расторжении брака вопросы разделения имущества супругов подпадают под действие Гражданского кодекса Республики Таджикистан. В итоге женщины после развода обычно остаются с минимальным количеством имущества, в основном без жилья

Сиёсати хори, №1, 2013

(так как по обычаю женщина живет в доме супруга или его родителей) и с детьми на руках. Исходя из этого, в основном в сельской местности, такую женщину с малолетними детьми даже не принимают в родном родительском доме из-за тяжелых финансовых условий. И как следствие, женщины и мужчины в браке в тяжелой ситуации могут заканчивать жизнь самоубийством» [1,21].

Очевидно, что проблема требует своего нормативного разрешения, так как по этому вопросу в национальном законодательстве, к сожалению, в силу отсутствия нормы, защищающей имущественные права таких женщин, имеется явный пробел. Тут определенно необходимо принять конкретные законодательные меры, способствующие защите имущественных прав женщин. Необходимо законодательно если не признать, то хотя бы определить статус браков, совершенных по религиозному обряду.

Однако если в обозримой перспективе этот вопрос будет решен, то как же быть с разведенными женщинами, которые являются вторыми, третьими или четвертыми женами? Тут вопрос принципиальный, и этот вопрос решить только законодательно явно не удастся. Но в то же время в реальной жизни имущественные права вторых, третьих или четвертых жен стоит очень остро, и, самое главное, с точки зрения шариата они также имеют равные права в разделе совместно нажитого имущества, т.е. в фикхе этот вопрос разработан достаточно скрупулезно. Словом, нужен механизм, который бы позволил эффективно защитить имущественные права этих женщин при разводе, и правовой инструментарий здесь, конечно, должен быть использован для соблюдения элементарной справедливости в отношении женщины.

Действующее трудовое законодательство Таджикистана предусматривает недопущение какого - либо прямого или косвенного ограничения прав или установления преимуществ при приеме на работу в зависимости от пола и других не связанных с деловыми качествами работника обстоятельств (ст. 7 ТК РТ). В частности, этой статье отмечается, что все граждане имеют равные возможности в сфере трудовых отношений. Запрещаются всякие различия, недопущение или предпочтение, отказ в приеме на работу, производимые по признаку национальной принадлежности, расы, цвета кожи, пола, возраста, религии, политических убеждений, места рождения, иностранного происхождения или со

<

Сиёсати хори, №1, 2013

циального происхождения, приводящие к нарушению равенства возможностей в области труда [12]. Во 2 пункте этой же статьи закреплено, что «не являются дискриминацией различия в сфере труда, обусловленные свойственными данному виду труда требованиями или особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной защите (женщины, несовершеннолетние, инвалиды) [12].

В контексте механизмов защиты прав женщин считаем нужным подчеркнуть, что в Таджикистане создан специализированный институт по правам человека в лице Уполномоченного по правам человека. Очевидно, что защита прав женщин как неотъемлемый компонент прав человека также входит в компетенцию этого органа. Но, с учетом современных реалий в Таджикистане, со стороны этого органа должен быть обособленный подход к вопросам обеспечения прав и свобод женщин, а именно более целенаправленная защитная политика по отношению к женщинам. Он должен превратиться в мощный национальный центр мониторинга по вопросам обеспечения прав и свобод человека, предупреждения дискриминации, мониторинга нормативно - правовой базы по данному вопросу, источник прогрессивных идей по совершенствованию национального законодательства в области гендерного равенства, координации деятельности неправительственных организаций, которые занимаются вопросами гендерного равенства и предупреждения дискриминации, пропаганды законодательства в области прав и свобод женщин. Считаем целесообразным в этом контексте в рамках данного органа создать специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно проблематикой должного обеспечения прав и свобод человека через призму существующего законодательства в этой сфере и, конечно, через призму международных обязательств Таджикистана.

Подытоживая, сказанное, считаем необходимым подчеркнуть, что проблемы защиты прав и свобод женщин всегда находятся в центре внимания высшего политического руководства страны.

В укреплении законодательной базы равенства прав женщин и мужчин во многом есть персональная заслуга Президента страны. Международные обязательства Таджикистана нашли свое отражение в национальном законодательстве. В то же время существует целый ряд подзаконных правовых актов, которые всецело направлены на защиту прав и свобод женщин и повышение ее роли в обществе.

Сиёсати хори, №1, 2013

На наш взгляд, международные соглашения, которые защищают права и свободы женщин, и особенно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, во многом предопределили прогрессивное развитие национальной правовой системы в этой области. Если исходить из международного аспекта проблемы, а именно закрепления прав и свобод женщин в международных правовых актах, то мы считаем, что здесь дела обстоят лучше, чем с их соблюдением со стороны государств, так как именно государства как субъекты международного права взяли на себя обязанность по их соблюдению, а значит и обязанность по созданию практических механизмов осуществления прав и свобод женщин и реального режима равноправия между полами и равных возможностей.

Конечно, в современном Таджикистане проделана огромная работа на пути создания практических механизмов решениях вышеуказанных проблем. Но предстоит еще многое сделать. В частности, необходимо вплотную заняться работой по повышению уровня правовой культуры и правового сознания женщин.

Это ключевая работа в контексте защиты прав женщин. Женщина в наше время из пассивного адресата государственной поддержки должна превратиться в участника реализации женских инициатив. Должны быть укреплены ее возможности. И право здесь должно сказать свое веское слово, оформить в правовую оболочку расширение возможностей женщин. Это было бы очень последовательно как с точки зрения международного права прав человека, так и современной государственной политики Республики Таджикистан.

Литература

1. Азизкулова Г.С. Юридическая и морально-правовая ответственность в семейно-правовых отношениях переходного периода // Государство и право. - №2. -Душанбе, 2007.- С. 19-21.

2. Бюргенталь Т. Международные права человека: краткий обзор / пер. с англ. - Алматы, 1999. - 352 с.

3. Гражданско-процессуальный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -2008. - №1. Ст. 6-7.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени ОЛЕСЯ ГОНЧАРА Суворова Светлана Анатольевна УДК 811.161.1`37 СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАГЛАВИЙ НАУЧНЫХ РАБОТ Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Специальность 10.02.02 – русский язык Научный руководитель кандидат филологических наук Д. П. Амичба Днепропетровск Содержание ВВЕДЕНИЕ 4 Глава I. Заголовок научного текста как лингвистический 10 феномен 1.1....»

«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В МГИМО СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ № 53 (68) МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В МГИМО СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ № 53 (68) Издательство «МГИМО-Университет» УДК ББК Ф Печатается по решению Ученого совета Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России Редакционная коллегия: к. п. н., проф. Г. И. Гладков (отв. ред.) д. ф. н., проф. Л. Г. Веденина к. ф. н., Е. Л. Гладкова...»

«Составители: доцент кафедры карачаевской и ногайской филологии, к.ф.н. Атакаева Ф.Ш., доцент кафедры карачаевской и ногайской филологии Султанбекова М.М.Рецензент: 1. Зав. кафедрой карачаевской и ногайской филологии проф. Алиева Т.К.2. Председатель методической комиссии доц., к.п.н. Козлова Л.Ю. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Родной язык Общие сведения 1. Кафедра Карачаевской и ногайской филологии 050100.62 Педагогическое образование. 2....»

«КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ Кафедра математической лингвистики и информационных систем в филологии Р. Р. Зарипова Компьютерные технологии в инновационном обучении иностранным языкам Конспект лекций Казань – 2014 Направление: 050100.62 «Педагогическое образование». Название учебного плана: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык, 2013 г. Дисциплина: «Компьютерные технологии в инновационном обучении иностранным языкам»...»

«Язык вражды в СМИ и Интернете Доклад представляет результаты контент анализа газет и он-лайн медиа Кыргызской Республики в 2013 году на предмет наличия в них конфликтогенных стереотипов и ксенофобии. Школа0 О составителях: Исследование подготовлено группой экспертов Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, в которую входят специалисты в области медиа, конфликтологии, филологии.Под редакцией: И.Сикорской, директора проекта Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА С.Гафаровой, руководителя...»

«ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ от 22.06.2015 Рег. номер: 2350-1 (09.06.2015) Дисциплина: выпускная квалификационная работа Учебный план: 45.03.02 Лингвистика/4 года ОДО Вид УМК: Электронное издание Инициатор: Антонова Светлана Николаевна Автор: Антонова Светлана Николаевна Кафедра: Кафедра английского языка УМК: Институт филологии и журналистики Дата заседания 10.02.2015 УМК: Протокол заседания УМК: Дата Дата Результат Согласующие ФИО Комментарии получения согласования согласования Доцент (к.н.) Антонова...»

«Перечень публикаций сотрудников Института филологии и межкультурной коммуниации, опубликованных в первом полугодии 2015 г.монографии (российские, зарубежные) Российские: 1. Болгарова Р.М., Сафонова С.С. Сравнения в русском и татарском языках: семантико-функциональный и сопоставительный аспекты. [Текст]./ Р.М.Болгарова, С.С.Сафонова. – Казань: Отечество, 2015. – 136 с. (8,5 п.л., тираж 500 экз.) 2. Есин Р.Г. и др. Диагностика и лечение когнитивных нарушений в общемедицинской практике: монография...»

«Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Управление телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Телевидение в России Состояние, тенденции и перспективы развития ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД Москва УДК 654.191/.197(470)(093.2) ББК 32.884.8+32. Т3 Доклад подготовлен Управлением телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, Аналитическим центром «Видео Интернешнл» Под общей редакцией Е. Л. Вартановой, В.П. Коломийца Авторский...»

«НАШИ АВТОРЫ НЕЧАЕВА Наталья Викторовна. — Natalia V. Nechaeva. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия. The Herzen State Pedagogical University, Saint Petersburg, Russia. E-mail: nechaevanata@bk.ru Кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода института иностранных языков. Основные направления научных исследований: лингвокультурология, лексикология немецкого языка, перевод и переводоведение. Важнейшие публикации: • Концепт ORDNUNG...»

«Янь Юй СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ АФФИКСАЛЬНЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ДЕРИВАТОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХI ВЕКА Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук Специальность 10.02.01 – русский язык Научный руководитель доктор филологических наук профессор Е.В.Клобуков Москва 201 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение... Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХI ВЕКА.. 1.1. Стилистическое направление изучения системы...»

«УДК 27-277/-278:008(075.8) ББК 86.37я73 С3 Р е ц е н з е н т ы : заведующий кафедрой мировой литературы и культурологии Полоцкого государственного университета доктор филологических наук, профессор А.А. Гугнин; заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка доктор филологических наук, профессор Т.Е. Комаровская; архимандрит, ректор Минской духовной академии имени святителя Кирилла Туровского, заведующий кафедрой...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ Кафедра филологического образования АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ Школьная библиотека в образовательном пространстве современной школы Москва, 200 ББК УДК Августовский педсовет. Школьная библиотека в образовательном пространстве современной школы — М.: МИОО, 2009.Редакционная коллегия: Кутейникова Н.Е., канд. пед. наук (ответственный редактор); Дудова Л.В., канд. филол. наук; Дмитриевская Л.Н., канд. филол. наук. Зуева Е.М....»

«Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ Сборник научных статей Гомель ГГУ им. Ф. Скорины УДК 811.13 : 811.11 [37.091.3 : 81‘243] Теоретические и практические аспекты романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков : сборник научных статей / М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т...»

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В МГИМО СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ № 48 (63) Издательство «МГИМО-Университет» ББК 81.2 Ф5 Печатается по решению Ученого совета Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России Редакционная коллегия: к. п. н., проф. Г. И. Гладков (отв. ред.) д. ф. н., проф. Л. Г. Веденина к. ф. н., Е. Л. Гладкова к. ф. н., С. В. Евтеев д. ф. н., проф. В. А. Иовенко к. ф....»

«Терешёнок Елена Владимировна ОБРАЗ БУНТАРЯ В РОМАНЕ УВЕ ТИММА КРАСНЫЙ ЦВЕТ Статья посвящена комплексному анализу художественно-композиционных и словесно-речевых средств и способов создания образа бунтаря в романе современного немецкого писателя Уве Тимма Красный цвет. На основании проведенного исследования автором с применением метода тематического расслоения текста выявлены такие наиболее значимые аспекты создания образа литературного героя в данном произведении как портрет персонажа и его...»

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. В. ЛОМОНОСОВА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЯЗЫК СОЗНАНИЕ КОММУНИКАЦИЯ Выпуск Москва УДК 81 ББК 81 Я4 Редколлегия: доктор филол. наук Е.Л. Бархударова, доктор филол. наук И.А. Бубнова, доктор филол. наук А.И. Изотов, доктор филол. наук М.Л. Ковшова, доктор филол. наук В.В. Красных, канд. филол. наук И.В. Зыкова, И.В. Захаренко Рецензенты: доктор филологических и доктор педагогических наук, профессор Ю.Е. Прохоров, доктор педагогических наук, профессор...»

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА 31 УДК 327(510+540) ББК 66.4(5Кит+5Инд) Волхонский Борис Михайлович*, начальник сектора Азии Центра Азии и Ближнего Востока РИСИ, кандидат филологических наук. Индийский океан как арена геополитического соперничества Китая и Индии Начало XXI в. характеризуется масштабными сдвигами во всей системе международных отношений, в которой всё возрастающее значение стали играть регионы, ранее не находившиеся в центре глобальной геополитики. Одним из них в последние годы становится...»

«Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. №3 (35) УДК 81'371 DOI 10.17223/19986645/35/7 Е.В. Рахилина СТИЛИСТИЧЕСКИ МАРКИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СОВАТЬ – СУНУТЬ В статье подробно рассматриваются глаголы русского языка «совать – сунуть» и их производные (словообразовательные и семантические). Автор исследует, «вычислима» ли особенная стилистика глагола «сунуть» из его семантики, в какой степени стилистические особенности этого глагола наследуются в процессе его...»

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Институт филологии и межкультурной коммуникации Кафедра русского языка и методики преподавания Жолобов Олег Феофанович Старославянский язык Краткий конспект лекций Казань 2014 Направление: 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Учебный план: Русский язык и иностранный (английский язык) очное, 2014. Дисциплина: «Старославянский язык» (бакалавриат, 1 курс, очное обучение)....»

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В МГИМО СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ № 36 (51) Издательство «МГИМО-Университет» ББК 81. Ф5 Печатается по решению Ученого совета Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России Редакционная коллегия: к. п. н., проф. Г. И. Гладков (отв. ред.) д. ф. н., проф. Л. Г. Веденина к. ф. н., Е. Л. Гладкова к. ф. н., С. В. Евтеев д. ф. н., проф. В. А. Иовенко к. ф....» 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.